Політика обробки персональних даних

Політика обробки персональних даних

1. Загальні положення

1.1 Дана Політика щодо обробки персональних даних (далі - «Політика») діє відповідно до закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 20.03.2020 року (далі - «Закон») і визначає позицію ФОП «Александров Р.В.» (Далі - «Постачальник») в області обробки та захисту персональних даних (далі - персональні дані), щодо дотримання прав і свобод, описує особливості збору, зберігання, використання та передачі персональних даних, реалізовані вимоги до їх захисту, а також інформацію про правах осіб, до яких відносяться відповідні персональні дані.

1.2 Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається фізичній особі (громадянину).

1.3 Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) з персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів. До таких дій (операцій) відносяться зокрема: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4 Під безпекою персональних даних розуміється захищеність персональних даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

1.5 Політика поширюється на всі дії, пов'язані з обробкою персональних даних на сайті teas-cofe.com.ua (далі - «Сайт»), в інформаційних системах Постачальник. Всі терміни, використовувані в цьому документі, мають значення, які використовуються і Умовах використання сайту, розміщених у відповідному розділі сайту.

1.6 Оформлюючи Замовлення і реєструючись на Сайті, створюючи Облікову запис, Користувач за допомогою відповідного функціоналу сайту надає згоду на обробку своїх персональних даних, в порядку та на умовах, описаних в Політиці і передбачених чинним законодавством. Використання Сайту Користувачем також означає їх беззастережну згоду з правилами Політики Конфіденційності і зазначеними в ній умовами обробки персональних даних. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Політики, Користувачеві слід утриматися від використання Сайту.

1.7 Ця Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після введення в дію цієї Політики.

2. Правові підстави та мети обробки Персональних Даних Постачальником

2.1 Постачальник здійснює обробку та забезпечує безпеку персональних даних для здійснення покладених на Постачальник законодавством України функцій, повноважень і обов'язків у тому числі, але не обмежуючись, відповідно до Конституції України, іншими законами, підзаконними актами, інших визначальних випадків і особливостей обробки зазначених персональних даних законів України, а також Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України "Про захист прав споживачів", а також власниками персональних даних та локальними актами Постачальник.

2.2 Постачальник є власником персональних даних відповідно до Закону.

2.3 Обробка персональних даних може здійснюватися Постачальник в наступних випадках і на наступних правових підставах:

2.3.1. обробка персональних даних здійснюється лише за згодою суб'єкта персональних даних, вираженого в будь-якій формі, що дозволяє підтвердити факт отримання згоди, в тому числі способами, зазначеними в п. 1.6. цієї Політики;

2.3.2. для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором України або законом, для здійснення і виконання покладених законодавством України на власника персональних даних функцій, повноважень і обов'язків;

2.3.3. для виконання договору купівлі-продажу Товару, або іншого договору між продавцем і користувачем Сайту, який є фізичною особа, що володіє необхідним обсягом дієздатності і мають намір оформити або оформляє Замовлення на Товар через Сайт, (далі - «Покупець»), укладеного з використанням Сайту , стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, в тому числі в разі реалізації власником свого права на поступку прав (вимог) за таким договором, а також для укладення договору з ініціативи суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем;

2.3.4. для мети виконання Умов використання сайту https://teas-cofe.com.ua при використанні Сайту;

2.3.5. для здійснення прав і законних інтересів власника або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних;

2.3.6. в статистичних чи інших маркетингових і дослідницьких цілях за умови обов'язкового знеособлення персональних даних, в т.ч. в зв'язку з необхідністю досягнення зазначеної в пп.4 мети.

2.4. Суб'єктами персональних даних, які обробляються за допомогою Сайту, є, в тому числі користувачі сайту, покупці і одержувачі Товарів (якщо покупець вказав як одержувач Товару інша особа); будь-які інші фізичні особи, які звертаються в Постачальник з заявами / зверненнями.

2.5 Постачальник здійснює обробку персональних даних, в тому числі, наступних осіб:

2.5.1. Покупців (користувачів) з метою:

• укладення та виконання договорів, однією зі сторін яких є Користувач, відповідно до замовлення і Сайту, в тому числі договору роздрібної купівлі-продажу Товару, в т. Ч. Укладеного дистанційним способом на Сайті;

• надання інформації про Товарах, Акції та спеціальні пропозиції;

• інформування про статус Замовлення;

• сприяння у врегулюванні претензій між Покупцем і Продавцем;

• виконання доручень Продавця в частині збору та передачі йому грошових коштів в оплату за Товар;

• виконання доручень Продавців і Покупців в зв'язку з поверненням Товарів;

• розміщення Користувачами і Покупцями відгуків про Товарах і (або) Продавцях;

• аналізу якості наданого Постачальник сервісу і поліпшення якості обслуговування клієнтів Постачальник;

• ідентифікації користувачів і Покупців в акціях, забезпечення процедури нарахування, обліку, використання бонусних балів програм лояльності користувачів і Покупців;

• виконання Постачальник зобов'язань з проведення Акцій; виконання інших Умов використання сайту при використанні Сайту;

• в будь-яких інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

2.5.2. Одержувачів придбаних Покупцями Товарів з метою контролю доставки таких Товарів;

2.5.3. інших осіб, які звертаються в Постачальник з заявами про яке порушення їх прав і прав третіх осіб, з метою обробки надходять заяв, передачі відомостей про отримані заяви особам, чиї дії імовірно могли привести до порушення відповідних прав, сприяння у врегулюванні претензій, прийняття рішення про застосування передбачених Умов використання сайту, умов замовлення і доставки товару, Правилами замовлення і іншими призначеними для користувача документами сайту заходів відповідальності до Продавцям або Покупцям.

2.5.4. всіх користувачів Сайту з метою виконання Умов використання сайту при використанні Сайту, аналізу і поліпшення якості обслуговування користувачів і Покупців.

2.5.6. Контрагентів Постачальник, обробка персональних даних яких здійснюється в рамках реалізації договірних відносин між сторонами.

3. Категорії персональних даних, які обробляються Постачальник

3.1 Постачальник обробляє наступні категорії персональних даних користувачів, одержувачів Товару: відомості, отримані при реєстрації і оформленні замовлення (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, cookie), відомості, отримані при взаємодії з Покупцями (стать, вік покупця, паспортні дані, дані платіжних засобів, місто проживання і / або адреса), в зв'язку з розміщенням або виконанням Замовлень покупця (відомості про спосіб доставки Товару, способі і стан оплати Товару, а якщо кінцевий одержувач Товару відрізняється від покупця, також прізвище, ім'я, по батькові, адресу доставки та номер телефону одержувача), про претензії Покупця (переданих Покупцем за допомогою Сайту, служби підтримки або іншим чином), розміщені Покупцем відгуки про Товарах і (або) Продавцях, інформація про геолокації.

3.2 Постачальник обробляє наступні категорії персональних даних суб'єктів персональних даних, які звертаються в Постачальник з заявами про яке порушення їх прав: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (дані іншого документа, що посвідчує особу), контактна інформація (номер телефону і (або) факсу, адреса електронної пошти) правовласника або іншої особи, чиє право імовірно було порушено, і (або) заявника, якщо він діє в якості уповноваженого представника правовласника або іншої особи, чиє право імовірно було порушено, інформацію про отриманих заявах, хід та результат їх розгляду.

3.3 Персональні дані, зазначені в пунктах цього розділу вище, можуть бути отримані Постачальник одним із таких способів:

• надані суб'єктами персональних даних шляхом заповнення відповідних форм на Сайті, шляхом направлення кореспонденції або електронних листів на адреси електронної пошти Постачальник;

• отримані від третіх осіб у випадках, передбачених цим розділом. Зокрема, персональні дані Покупців можуть бути отримані Постачальник безпосередньо від Продавців чи інших контрагентів Постачальник в зв'язку з виконанням доручень Продавця і (або) виконанням інших дій, передбачених чинним законодавством.

4. Принципи та умови обробки Персональних Даних

4.1 При обробці персональних даних Постачальник дотримується наступних принципів:

• обробка персональних даних здійснюється на законній основі;

• персональні дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди суб'єкта персональних даних, за винятком передбачених законодавством України випадків;

• визначення конкретних законних цілей до початку обробки (в т. Ч. Збирання) персональних даних;

• об'єднання баз даних, в тому числі, баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою, не допускається;

• обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей;

• оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення при відкликанні згоди на їх обробку суб'єктом персональних даних, по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом;

• зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Оброблювані персональні дані не є надлишковими по відношенню до заявлених цілей обробки;

• при обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних та їх достатність, у випадках необхідності і актуальність персональних даних стосовно заявленим цілям їх обробки;

• зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.

4.2 Постачальник не провадить обробку персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних, філософських та інших переконань, стану здоров'я, особистого життя, членства в громадських об'єднаннях, в тому числі в професійні спілки, біометричних даних. Постачальник не провадить голосове введення і верифікацію персональних даних з використанням незахищених каналів передачі даних. Передача даних суб'єктами персональних даних працівникам служби підтримки носить добровільний характер і має на увазі, що отримані дані будуть використані згідно з цією Політикою.

4.3 Постачальник забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг персональних даних з використанням баз даних, що знаходяться на території України, і не здійснює транскордонну передачу персональних даних.

4.4 Постачальник вправі доручити обробку персональних даних третім особам за згодою суб'єкта персональних даних, вираженого шляхом надання згоди, на підставі укладається з такими третіми особами договори, в наступних випадках:

• для обробки звернень Покупців і (або) користувачів, третіх осіб за допомогою голосових і неголосових каналів зв'язку, включаючи електронну пошту, онлайн-чат, додатки для мобільних пристроїв і (або) соціальні мережі;

• з метою доставки Товару Покупцям і одержувачам;

• з метою збору коштів в оплату Товару за дорученням Продавця.

• з метою аналізу якості наданого Постачальник сервісу і поліпшення якості обслуговування клієнтів Постачальник (користувачів і Покупців);

• з метою підготовки персональних пропозицій і умов обслуговування;

• з метою проведення статистичних чи інших маркетингових досліджень.

4.5 Особи, які здійснюють обробку персональних даних на підставі укладається з Постачальник договору (доручення власника), включаючи Продавців і служби доставки, зобов'язуються дотримуватися принципів і правила обробки і захисту персональних даних, передбачені чинним законодавством. Для кожного третьої особи в договорі визначаються перелік дій (операцій) з персональними даними, які будуть відбуватися третьою особою, що здійснює обробку персональних даних, мету обробки, встановлюється обов'язок такої особи дотримуватися конфіденційності і забезпечувати безпеку персональних даних при їх обробці, вказуються вимоги до захисту оброблюваних персональних даних відповідно до чинного законодавства.

4.6 Постачальник має права передавати персональні дані третім особам за згодою суб'єкта персональних даних в наступних випадках:

4.6.1 Продавцям і службам доставки для цілей виконання Замовлення Покупця, в тому числі, в разі отримання вимоги про повернення Товару, придбаного на Сайті, в цілях розгляду вимог і повернення і здійснення повернення, у випадках, передбачених Правилами замовлення і іншими розділами Сайту, в тому числі за умови отримання Постачальник заяви про порушення інтелектуальних або інших прав третіх осіб, з метою врегулювання отриманих претензій, в разі отримання інших заяв, відгуків, претензій, скарг, повідомлень або документів, адресованих Продавцю, в інших випадках і цілях, відповідно до описаним в Правилах замовлення;

4.6.2 з метою можливості захисту прав і законних інтересів Постачальник або третіх осіб у випадках, коли суб'єкт персональних даних порушує будь-які умови для користувача документів Сайту і (або) цією Політикою;

4.6.3 за що набрало чинності судовим рішенням або у випадках, встановлених чинним законодавством;

4.7 З метою виконання Умов використання сайту https://teas-cofe.com.ua при використанні Сайту, аналізу і поліпшення якості обслуговування користувачів і Покупців, статистичних чи інших маркетингових і дослідницьких цілях, Постачальник розвиває, удосконалює, оптимізує і впроваджує новий функціонал Сайту. Для забезпечення зазначеного Користувач або Покупець погоджується і доручає Постачальник здійснювати з дотриманням чинного законодавства обробку (включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), зіставлення, витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення) облікових і будь-яких інших персональних даних Користувача або Покупця, в тому числі наявних в розпорядженні партнера, що діє за дорученням Постачальник, передачу наявних у розпорядженні Постачальник облікових і будь-яких інших персональних даних Користувача або Покупця партнерам на виконання такого доручення на обробку та отримання від партнерів за підсумками обробки аналітичної інформації, включаючи результатів автоматизованої обробки таких даних, в тому числі у вигляді цілочисельних і / або текстових значень і ідентифікаторів.

4.8 Постачальник має права передавати персональні дані третім особам за згодою суб'єкта персональних даних, а також у випадках, коли можливість передачі персональних даних третім особам прямо передбачена законодавством України не вимагають згоди суб'єкта персональних даних.

4.9 З метою виконання вимог чинного законодавства України та своїх договірних зобов'язань обробка персональних даних Постачальник здійснюється як з використанням, так і без використання засобів автоматизації. Сукупність операцій обробки включає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

4.10 Постачальник не провадить прийняття рішень, що породжують юридичні наслідки щодо суб'єкта персональних даних або іншим чином зачіпають його права і законні інтереси, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних.

4.11 Постачальник не перевіряє і, як правило, не має можливості перевірити актуальність та достовірність наданої суб'єктами персональних даних відомостей, отриманих за допомогою Сайту. Постачальник виходить з того, що суб'єкти персональних даних, діючи розумно і сумлінно, надають достовірні і достатні персональні дані і підтримують їх в актуальному стані.

5. Права суб'єктів персональних даних

5.1 Суб'єкт персональних даних, персональні дані якого обробляються Постачальник, має право:

5.1.1. в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані, зайшовши в Особистий кабінет у випадках, коли це дозволяє зробити функціонал Сайту;

5.1.2. видалити надані їм персональні дані шляхом направлення Постачальник письмового повідомлення із зазначенням персональних даних, які повинні бути видалені;

5.1.3. отримувати від Постачальник:

• підтвердження факту обробки персональних даних і відомості про наявність персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту персональних даних;

• відомості про правові підстави і цілі обробки персональних даних;

• відомості про застосовувані Постачальник способах обробки персональних даних;

• відомості про найменування та місцезнаходження Постачальник;

• оброблювані персональні дані, пов'язані з суб'єкту персональних даних, і інформацію про джерело їх отримання, якщо інший порядок надання таких персональних даних не передбачений законодавством;

• відомості про терміни обробки персональних даних, в тому числі щодо термінів їх зберігання;

• відомості про порядок здійснення суб'єктом персональних даних прав, передбачених законодавством про персональні дані;

• найменування та адресу осіб, які здійснюють обробку персональних даних за дорученням Постачальник;

• інші відомості, передбачені Законом;

5.1.4. вимагати від Постачальник уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки;

5.1.5. відкликати свою згоду на обробку персональних даних в будь-який момент, надіславши електронне повідомлення з електронним підписом на адресу адміністрації сайту, або надіславши письмове повідомлення на адресу Постачальник Після отримання такого повідомлення обробка персональних даних суб'єкта персональних даних буде припинена, а його персональні дані будуть видалені, за винятком випадків, коли обробка може бути продовжена відповідно до законодавства України. При цьому напрямок такого повідомлення про відкликання згоди Користувачем і (або) Покупцем також має вважатися повідомленням про односторонню відмову від виконання відповідного Замовлення і тягне неможливість його виконання;

5.1.6. вимагати усунення неправомірних дій Постачальник щодо його персональних даних;

5.1.7. вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав і законних інтересів, у тому числі на відшкодування збитків та (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.

5.2 Права, передбачені підпунктами цього розділу вище, можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства України і (або) у випадках, коли Постачальник здійснює обробку персональних даних на інших правових підставах, ніж згода суб'єкта персональних даних.

6. Обов'язки Постачальника

Відповідно до вимог Закону Постачальник зобов'язаний:

1) надавати суб'єкту персональних даних за його запитом інформацію, що стосується обробки його персональних даних, або на законних підставах надати відмову протягом тридцяти днів з дати отримання запиту суб'єкта персональних даних або його представника;

2) на вимогу суб'єкта персональних даних уточнювати, блокувати або видаляти оброблювані персональних даних, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки в термін, що не перевищує семи робочих днів з дня подання суб'єктом персональних даних або його представником відомостей, що підтверджують ці факти;

3) повідомляти суб'єкта персональних даних про обробку персональних даних в тому випадку, якщо персональні дані були отримані не від суб'єкта персональних даних. Виняток становлять такі випадки: - суб'єкт персональних даних повідомлений про здійснення обробки Постачальник його персональних даних; - персональні дані отримані Постачальник в зв'язку з виконанням договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних або на підставі вимог чинного законодавства;

- персональні даних зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних або отримані з загальнодоступного джерела;

- Постачальник здійснює обробку знеособлених персональних даних для статистичних чи інших дослідницьких цілей, якщо при цьому не порушуються права і законні інтереси суб'єкта персональних даних;

- надання суб'єкту персональних даних відомостей, що містяться в повідомленні про обробку персональних даних, порушує права і законні інтереси третіх осіб;

4) в разі досягнення мети обробки персональних даних негайно припинити обробку персональних даних і знищити відповідні персональні дані в строк, що не перевищує тридцяти днів з дати досягнення мети обробки персональних даних, якщо інше не передбачено договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, іншою угодою між Постачальник і суб'єктом персональних даних або якщо Постачальник не має права здійснювати обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних на підставах, передбачених Законом або іншими законами;

5) у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних припинити обробку персональних даних і знищити персональних даних в термін, що не перевищує тридцяти днів з дати надходження зазначеного відкликання, якщо інше не передбачено угодою між Постачальник і суб'єктом персональних даних. Про знищення персональних даних Постачальник зобов'язана повідомити суб'єкта персональних даних;

6) у разі надходження вимоги суб'єкта персональних даних про припинення обробки персональних даних, отриманих в цілях просування товарів, робіт, послуг на ринку, негайно припинити обробку персональних даних;

7) при зборі персональних даних, в тому числі за допомогою мережі "Інтернет", Постачальник забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг персональних даних громадян України з використанням баз даних, що знаходяться на території України.

7. Захист персональних даних

7.1 Постачальник при обробці персональних даних приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного і (або) несанкціонованого доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у щодо персональних даних.

7.2 До таких заходів відповідно, зокрема, відносяться:

7.2.1. застосування правових, організаційних і технічних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних.

7.2.2. контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних і рівнем захищеності інформаційних систем персональних даних;

7.2.3. оцінка шкоди, яку може бути заподіяно суб'єктам персональних даних у разі порушення вимог законодавства про персональні дані, співвідношення зазначеного шкоди і прийнятих Постачальник заходів, спрямованих на забезпечення виконання обов'язків, передбачених законодавством про персональні дані;

7.2.4. дотримання умов, що виключають несанкціонований доступ до матеріальних носіїв персональних даних і забезпечують збереження персональних даних;

7.2.5. ознайомлення працівників Постачальник, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних, з положеннями законодавства України про персональні дані, в тому числі з вимогами до захисту персональних даних, локальними актами з питань обробки та захисту персональних даних, і навчання працівників Постачальник

8. Терміни обробки (зберігання) Персональних Даних

8.1 Терміни обробки (зберігання) персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки персональних даних, відповідно до терміну дії договорів з суб'єктами персональних даних, вимог чинного законодавства:

• персональні дані зареєстрованих користувачів зберігаються протягом всього терміну дії облікового запису Користувача;

• персональні дані незареєстрованого Користувача і одержувач Товару (якщо як одержувач Товару вказано іншу особу) зберігаються протягом трьох років з моменту виконання Замовлення такого Користувача;

• Персональні дані інших осіб, що звертаються в Постачальник з заявами про яке порушення їх прав, протягом усього терміну обробки та розгляду відповідних претензій і протягом трьох років з моменту завершення обробки і (або) розгляду претензії, якщо законодавством не передбачено інший термін позовної давності для відповідних спорів.

8.2 Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, можуть бути знищені, якщо інше не передбачено законодавством України.

9. Порядок отримання роз'яснень з питань обробки Персональних Даних

9.1 Суб'єкти персональних даних, чиї персональні дані обробляються Постачальник, можуть отримати роз'яснення з питань обробки своїх персональних даних, звернувшись особисто в Постачальник або надіславши відповідний письмовий запит за адресою місцезнаходження Постачальник.

10. Автоматично зібрана інформація

10.1 Постачальник може збирати і обробляти такі відомості, в тому числі відомості, що не є персональними даними:

• інформацію про інтереси користувачів на Сайті на основі введених пошукових запитів користувачів Сайту про реалізовані і пропонованих до продажу товарів з метою надання актуальної інформації Користувачам при використанні Сайту, а також узагальнення та аналізу інформації, про те які розділи Сайту і товари користуються найбільшим попитом у користувачів сайту;

• інформацію про інтереси користувачів на основі отриманих звернень користувачів з метою надання актуальної інформації зі службою технічної підтримки, а також узагальнення та аналізу інформації, про те які можливості служби підтримки користуються найбільшим попитом у користувачів;

• інформацію, яка формує системний рейтинг Продавця: відгуки користувачів про Продавця, інформація про виконання Замовлень, іншу інформацію;

10.2 Постачальник здійснює обробку та зберігання пошукових запитів користувачів Сайту з метою узагальнення та впровадження клієнтської статистики про використання розділів Сайту.

10.3 Постачальник автоматично отримує деякі види інформації, одержуваної в процесі взаємодії користувачів з сайту, листування по електронній пошті і т. П. Йдеться про технології і сервіси, таких як веб-протоколи, Cookies, Веб-позначки, а також додатки та інструменти третіх осіб. При цьому Веб-позначки, Cookies та інші моніторингові технології не дають можливість автоматично отримувати персональні дані. Якщо Користувач Сайту на свій розсуд надає свої персональні дані, наприклад, при заповненні форми зворотного зв'язку або при відправці електронного листа, то тільки тоді запускаються процеси автоматичного збору докладної інформації для зручності користування веб-сайтами та (або) для вдосконалення взаємодії з користувачами.

10.4 Якщо Постачальник може розумно співвіднести зазначені в цьому Розділі відомості з Обліковим записом конкретного Користувача то такі відомості можуть оброблятися спільно з персональними Даними та іншої особистої інформації такого Користувача.

11. Зміни Політики; Інші положення

11.1 Постачальник може періодично вносити зміни в справжню Політику, в тому числі, щоб відображати зміни в обсязі надаються Постачальник послуг або зміни у функціональності Сайту, а також зміни законодавства. Нова редакція зазначених вище положень та конфіденційності вступає в силу з моменту її опублікування, якщо в ній не вказаний інший термін набуття нею чинності.